Møter og aktiviteter fremover

 

Mandag 7. mars
Foredragsholder: Ingen foredragsholdere


Mandag 4. april
Foredragsholder: Harald K. Andersen
Tema: Skatter lett tilgjengelig

Foredraget blir en oppladning til turen til Smaragdgruvene senere i april, så da kan dere lure på hva slags skatter foredraget omhandler.


Mandag 2. mai
Foredragsholder: Øyvind Thoresen
Tema: Norske mineraler, bilder av flotte mineralstuffer fra utvalgte funnsteder som: Kongsberg, Hardangervidda, Stange, Kjørholt, Seiland, Bømlo, Skedsmo og Snillfjord.

Øivind Thoresen er amatørgeolog og steinsamler med spesiell interesse for norske klassiske mineraler. Fikk interesse for stein og mineraler allerede ved 8-9 års alder og mange forekomster ble utforsket i nedslagsfeltet rundt familiens hytte i Sigdal i Buskerud.
Med mange interessante forekomster i nærheten, bl.a. Modum og Kongsberg ble interessen styrket gjennom ungdomsårene. Ble også etter hvert ikke bare interessert i mineralene men også historikken for flere norske mineralforekomster bl.a. områdene Kongsberg, Modum,Langesundsfjorden og Sulitjelma. De siste 12 årene spesialisert på makrofotografering av mineraler, og har deltatt i flere bokprosjekter og artikler både i inn og utland. Tar bilder ved behov for Naturhistorisk Museum i Oslo. Sitter i styret for Geologisk Museums Venneforening samt i arrangementskomiteen for Norsk Mineralsymposium.
 

Mandag 13 juni
Sommeravslutning med grilling
Møtene starter kl. 18.00, foredraget starter ca. 19.00.

På medlemsmøtene er lokalet åpent fra 18.00, foredraget starter ca. kl. 19.00. Det er tombola på hvert møte med trekning ca. 20.30.
 

 


Veibeskrivelse til klubblokalet finner du
her.

 

 

Copyright Ó Buskerud Geologiforening