Møter fremover

 

Mandag 8. januar
Foredragsholder: Astrid Haugen
Tema: Mineraler i Tysfjord-pegmatitten

Mandag 5. februar
Foredragsholder: Tore Vraalstad
Tema: Mineraler, konflikter og høy temperatur (årsmøte)

Mandag 5. mars
Foredragsholder: Odd Arne Helleberg
Tema: Norges nest eldste gruver lå på Kongsberg,
drevet på 1400 og 1500 tallet.

Mandag 9. april
Foredragsholder: Johan Petter Nystuen
Tema: Mjøsområdets geologi, landskapsformer og historie.

Mandag 7. mai
Foredragsholder: Frode Andersen
Tema: Pegmatitter og mineraler fra Ferder og Tjømeområdet.

Mandag 4. juni
Sommeravslutning med grilling.

På medlemsmøtene er lokalet åpent fra 18.00, foredraget starter ca. kl. 19.00. Det er tombola på hvert møte med trekning ca. 20.45.Dugnadshjelp Eidsfoss 20-22 juli (20 års jubileum)
Vi trenger mer dugnadshjelp til Steintreffet på Eidsfoss.
Spesielt hjelp til kjøkkenet/kiosken. Gi oss tilbakemelding snarest mulig om du kan bidra noen timer den helga. 

 

 


Veibeskrivelse til klubblokalet finner du
her.

 

 

Copyright Ó Buskerud Geologiforening